Seiten

Montag, 1. Januar 2018

Khai Bút Đầu Năm 2018 Dương Lịch

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2018 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.
Khai Bút
Đầu Năm 2018 Dương Lịch
Năm Mới đến rồi ư ?
Thân già lại ngắc ngư.
Tóc tai xơ xác rụng,
Gân cốt rã rời hư.
Mới sáng còn hăng hái,
Qua trưa đã khật khừ .
Bạn thương, cù đánh chén,
Miệng móm mém cười trừ.

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2018
******
Đêm qua nói tạ từ
Tháng năm còn hao hư
Nghinh tân đành tống cựu
Nâng ly rồi ngất ngư
Thời gian như chiếc bóng
Nói chi ? - Chỉ cười trừ
Nhớ nhau vần thơ thẩn
Khai bút lắm ưu tư.
Lê Đình Thông
Paris, 1/1/2018
*****
Xin kính họa
Bài thơ Khai Bút Đầu Năm Dương Lịch 2018 (TVL)
THỜI GIAN
Năm cũ hết rồi ư?
Tuổi chồng thêm ngất ngư.
Đầu tiêu thua hẳn muối
Chân gối mỏi xương hư.
Xưa đế, cẩm nhiều xị,
Nay vang nhẹ cũng khừ.
Tết Tây mời tiệc Mỹ,
Nhìn "bí tết" cười trừ.
ys.
*****
Kính họa:

Tết sao chán thế ư ?
Chẳng khác tuổi Kim ngư:
Cứ tưởng công nên quả
Đâu ngờ thực hóa hư!
Phổi co, ho khúc khắc
Tim thắt, rên khừ khừ!
Năm mới, chỉ mong quẻ:
“Nạn tai được miễn trừ.”

Ai Cơ
Melbourne, 1/1/2018
*****
Bạn rượu
Hai Không Mười Tám ư?
Hai tửu đồ ngất ngư
Đêm qua mải thù tạc
Mặc hoa mắt can hư
Bước ngật ngà ngật ngưỡng
Thân lử khử lừ khừ
Rượu mềm môi say khướt
Ai mắng – chỉ cười trừ
-Anne
*****
Lời khuyên đu năm

Sức khỏe kém thế ư!
Sáng cháo yến, bào ngư
Chiều đông trùng hạ thảo
Rượu, thuốc, bỏ thói hư
́m linh chi bồi dưỡng
Đêm ngủ còn rên khừ
Thêm Nhật bản tảo dược
̣nh tật ắt tiêu trừ


Ngô-Đình Chương


Mười tám hai nghìn đến đó ư?

Riêng tớ còn say xỉn ngất ngư

Tài cao chí lớn từng xông xáo

Tuổi già sức yếu đã hao hư

Thân không nghe ý còn ngiu ngỉu

Lực bất tòng tâm cứ khật khừ

Vợ bảo múa lân mừng năm mới

Sức đâu? Mình chỉ biết cười trừ!

mph

kính họa.

******

Xin được ghép vận với Mạc Phi Hoàng.

Tự truyện:

Năm nay đếm được bảy mươi tư,

Đêm qua mất ngủ mặt hốc hư

Đàn ca hát xướng quên gần hết,

May còn sót lại chút nghiệp dư.

Công danh không đến nhưng chả tiếc,

Chỉ biết riêng mình chẳng hao hư.

Phật bảo, yêu thương là cội phúc,

Tu dưởng tâm lành ắt định cư.

trương duy hào

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen