Seiten

Montag, 8. Januar 2018

Thơ tặng anh Châu Tuấn Xuyên

Mới nghĩ ra được vài câu thơ, định để đến đầu năm âm lịch sẽ gởi đến anh, nhưng sợ để lâu quá, nước mắm sẽ nguội mất.

Thơ tặng anh Châu Tuấn Xuyên

Năm này xin chúc bạn Tuấn Xuyên,
Trẻ mãi không già, bất kể niên.
Nước lạnh mỗi ngày năm mười lít,
Chạy nhảy một hồi chẳng phải kiêng.

Bạc tiền lắm lúc không cần đếm,
Sức khỏe dồi dào khỏe như tiên.
Kết bạn thâm tình xưa và mới,
Đâu còn lo nghĩ chuyện quy thiên.

Mới tập tành làm thơ, nên nếu dở, xin đừng chê, cám ơn.

trương duy hào.

Đáp:

Thơ tặnh anh T D Hào

Năm mới mến chúc bạn Duy Hào,
An khang, sức khoẻ thật dồi dào,
Kinh kệ ngày đêm năm ba quyển,
Văn nghệ nghiệp dư chẳng kém nào.

Châu Tuấn Xuyên

đang học nàm thơ, chỉ có 4 câu .

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen