Seiten

Montag, 15. Januar 2018

Tin vui từ Nhà Tân Việt

Xin gửi Tin Vui đến các bạn (email ngày 14.01.2018)
Mến gởi bạn hiền, Anh Chị K. quí mến,
Như đã hứa trước đây, hôm nay xin báo tin tức vừa nhận được về kết quả thử nghiệm máu ngày 12 January, 2018 cho biết chỉ số  PSA của Tân xuống rất nhiều tới mức 0.21.
Hiện tượng này có nghĩa là trong người Tân hiện nay chỉ còn một vài vết ung thư rất nhỏ, không đáng kể.
Trong các tuần lễ tới đây Tân còn phải trải qua chương trình Therapy để trị các side effects về arthitism, sciatica, đau lưng, incontinence, . . .
Sau gần 9 tháng vừa qua, từ khi phát hiện đến điều nghiên cách chữa trị, tham khảo các bác sĩ chuyên môn, hỏi thăm bạn một số người đã có kinh nghiệm, Tân và các cháu trong gia đình so sánh các cách chữa trị và sau cùng chấp thuận biện pháp Hormone therapy và 8 tuần lễ liên tục Radiation therapy, mỗi ngày. Chấp nhận chịu các side effects như arthitism, sciatica, đau lưng, incontinence khá mệt mỏi, compromised immune system. Chấp nhận tất cả để đạt mục đích diệt các cancer tissues. Và kết quả mỹ mãn đã đạt được hôm nay.
Khi thông báo tin này để tỏ lòng cám ơn Chị Huấn và gia đình cùng bạn hiền đã thương tình, lo lắng, hỏi thăm, dâng lời cầu nguyện cho Tân được qua cơn thử thách.
Xin hết lòng cám ơn bạn hiền, Anh Chị K.!
Về sức khoẻ của Việt cũng đang trên đà cải thiện, mặc dầu cần thêm nhiều thời gian làm  PT, OT, swallow therapy, ...
Không gì quí hơn tình thương cho nhau trong giai đoạn khó khăn vừa qua.
Nhà Tân Việt
Sent from my iPad


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen