Seiten

Montag, 1. Januar 2018

CUỐI TUẦN, CUỐI THÁNG, CUỐI NĂM

Tóc sương chải giữa đôi bờ nhật nguyệt

Rẽ đường ngôi quanh dấu mỏi thời gian

Hồn trầm tích nén dư hương tiền kiếp

Vùi trong thương, lắng trong nhớ...võ vàng!


Mang một mối cảm hoài vào giấc mộng

để mơ trời quang đãng lúc vào đông

Có nhiều lúc ...khi Đất, Trời hiển lộng

hồn miên man se thắt rất...chạnh lòng!


Còn âm ỉ những dư âm đồng vọng

của một thời binh lửa ngập quê hương

nên hạnh phúc trong từng ngày tranh sống

là đêm thâu đối bóng ...cạn hồ trường.


Từ tốn rót cho thật đầy ly cạn

Ngắm bâng quơ sóng sánh ánh điện quang

Lòng thầm nhớ hỏa châu đêm về sáng

như hoa đăng soi chiến địa hoang tàn.


Chiều viễn phố màn sương đang dần trải

Bóng sơn khê như ẩn, hiện...xa xăm

Bồi hồi đón càn khôn đang khép lại

ngày cuối tuần, đêm cuối tháng...cuối năm!

HUY VĂN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen