Seiten

Montag, 15. Januar 2018

Đại Hội Thụ Nhân 2018

Thông Báo số 1

V/v Họp Mặt Khoá 1-2/Đại Hội Thụ Nhân 2018

Kính gởi Anh Chị TN 1-2.,

Kính thưa các Anh Chị,

căn cứ trên lịch trình 3 ngày Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới được tổ chức tại Miền Bắc California (USA) từ ngày thứ sáu (14/9/2018) đến hết ngày Chúa Nhật (16/9/2018), chúng tôi, một số đồng môn TN1-2 thuộc miền Bắc California, vào ngày hôm nay (12/1 từ 10 giờ đến 12 giờ trưa) đã nhóm họp tại nhà anh Trần Ngọc Phong K1, bàn về việc tổ chức ngày họp Khoá 1-2 (thứ sáu 14/9/2018, tiền đại hội). Buổi họp bàn khá sôi nổi và hăng say, mặc dù các “cụ ông cụ bà” lắm khi phát biểu, phải “lấy hơi lên”, nhưng  khi nghĩ đến ngày gặp lại nhau sau hai năm xa cách thì mắt sáng lên! Điều này khẳng định là “không có gì quý hơn…là gặp nhau lúc này nếu có cơ hội”.

Cũng trong buổi họp này, các TN1-2 Bắc Cali đã ủy nhiệm các anh Nguyễn Đình CẬN (K1) và anh Vĩnh Hộ (K2) trách nhiệm Tổng Quát; anh Trần Ngọc PHONG (K1) đặc trách Văn Nghệ riêng cho ngày họp khoá 1-2. Buổi họp cũng tha thiết kêu gọi sự tiếp tay vào việc chung của từng cá nhân TN 1-2 dưới mọi hình thức và bất cứ ở nơi nào.

Kết thúc buổi họp, đại diện TN1-2 Bắc Cali kêu gọi, trước nhất, xin các Anh Chị TN1-2 nhanh chóng hưởng ứng ghi danh tham dự ngày họp khoá, để chúng tôi có con số người tham dự, để thuê mướn nơi họp mặt. Việc ghi danh có thể thực hiện trên diễn đàn TN1-2. Các đại diện TN 1-2 Bắc Cali sẽ họp bàn về những bước kế tiếp và sẽ thông báo sau.

Trân Trọng .

Nguyễn văn Hiệp K2 ( thành viên Ban Tổ Chức Đại Hội TN 2018, TN1-2)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen