Seiten

Montag, 15. Januar 2018

Tin Vui

mến gửi anh chị Tân Việt

Ngóng đợi tin vui : bệnh tuyệt căn
‘‘Tân Việt’’ trải qua nỗi khó khăn
Đào cúc nở hoa quê ‘‘Việt Mới’’
Gió sớm đưa tin khắp xóm làng

Thụ Nhân tình nghĩa luôn xanh mướt
Cầu xin sớm tối được ơn lành :
‘‘Tân Việt’’ kết duyên từ khóa một
Sức khỏe năm nay sẽ tốt lành.

Lê Đình Thông

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen