Seiten

Samstag, 3. Februar 2018

Xuân Thanh

Dạo:

Lệ đêm tấu khúc nhạc rời,
Bâng khuâng tự hỏi ai người tri âm.

Cóc cuối tuần:

春 聲

熱 淚 澍 梅 林,
落 花 碰 古 琴.
悲 聲 沈 晦 夜,
何 處 借 知 音?

陳 文 良

Âm Hán Việt:

Xuân Thanh

Nhiệt lệ chú mai lâm,
Lạc hoa bính cổ cầm.
Bi thanh trầm hối dạ,
Hà xứ tá tri âm?

Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

Tiếng Xuân

Lệ nóng đổ xuống rừng mai,
Hoa rụng chạm vào cây đàn xưa.
Tiếng (đàn) buồn thảm chìm trong đêm tối đen,
Biết (tới) chốn nào để mượn (được) một kẻ tri âm?

Phỏng dịch thơ:

Tiếng Xuân

Dòng lệ nóng rưới lên cành mai nhỏ,
Xác hoa tàn rơi gõ phím đàn câm.
Giữa đêm đen khẽ vọng tiếng nhạc trầm,
Trời đất rộng, tri âm nào có kẻ!

Trần Văn Lương

Cali, 2/2018

Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
Người rơi lệ, lệ rơi trên hoa, xác hoa rơi trên đàn.
Một nốt nhạc trầm buồn chợt vang trong đêm tối.
Do người ư ?
Do lệ ư ?
Do hoa ư ?
Do đàn ư ?
Hỡi ơi! Tiếng đàn đó ai là người nghe được?
Trời đất mênh mông, tri âm chốn nào?

Than ôi!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen