Seiten

Sonntag, 18. Februar 2018

CÂU HỎI ĐẦU XUÂN

Đồng Bào ơi!

Vì sao mãi cúi đầu và nhẫn nhục

vác cùm gông trong cuộc sống từng ngày!?

Chúng đã làm được gì suốt 80 năm nay

hay chỉ hăm hở làm gia nô cho giặc?!


80 mùa Xuân! Đã bao giòng nước mắt

khóc thương cho Dân Tộc mãi điêu linh

Là vì ai?- Vì cái xác ướp ở Ba Đình

mang tà thuyết, dùng bạo tàn cai trị!


Hãy nhận diện kẻ thù xuyên thế kỷ

là bạo quyền đang dày xéo quê hương

Có lẽ nào cứ gánh mãi đau thương

mà không đứng vùng lên mong thoát ách?


Cộng phỉ từ lâu vốn đã không nhân cách

huống hồ chi đang lộ mặt Việt gian!

Chúng noi gương bọn Hán tặc hung tàn

làm đồ tể giết lương dân vô tội!


Từ lúc giang sơn lọt vào tay Hà Nội

Dân được gì?! Đất nước đã ra sao?!

Bên cạnh phồn hoa là máu của đồng bào

và nước mắt khi nhà tan, đất mất!


Nay bạo quyền đã phơi bày mặt thật

là nô tài hèn trước giặc, ác với Dân!

Việt Nam ơi! Hãy vùng dậy! Chớ phân vân

nếu không muốn mang xích xiềng nô lệ!


Đứng vùng lên! Đừng chần chừ kẻo trễ!

Hãy giành quyền tự quyết của non sông!

Còn nhớ chăng ngày Xuân giữa sông Hồng

Dân Đại Việt đập tan quân xâm lược?!


Mỗi độ Xuân về trên mọi miền Đất Nước

là hào khí Tây Sơn ngất ngưỡng với lòng người

Không tiêu diệt quân thù làm sao có Xuân tươi

làm sao sống cảnh Tự Do và Dân Chủ?!

HUY VĂN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen