Sonntag, 8. Januar 2017

Trang Blog Thụ Nhân Âu Châu Tròn 10 tuổi

Thư mời họp

Paris, ngày 16.02.2007
Kính thưa Quý Thầy Cô,
Thưa Quý Anh Chị,
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Viện Đại Học Dalat tại Âu Châu kính mời Quý Thầy Cô cùng Quý Anh Chi đến tham dự buổi tiệc mừng Xuân Đinh Hợi 2007
tại địa điểm:
Nhà Hàng LE PALANQUIN
12, rue Princesse - 75006 PARIS
Tel: 01 43 29 77 66
Metro Saint Germain des Près (ligne M4) hoặc Metro Mabillon (ligne M10)
Thời gian: từ 12 giờ ngày 18.03.2007.
Chương trình:
12 - 13 giờ: Tiếp khách, tiệc trà, cà phê, khai vị
13 - 14 giờ: Hợp bàn công tác
14 - 18 giờ: Tiệc mừng Xuân Đinh Hợi và văn nghệ tự do. Phần văn nghệ do anh Lưu Văn Dân đảm trách. Xin Quý Thầy Cô cùng Quý Anh Chị chuẩn bị những bài nhạc về Xuân vui và những bài hát về tình tự dân tộc.
Chúng tôi rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị để buổi họp mặt mừng xuân thêm vui nhộn trong tình thương của Quý Thầy Cô và tình bằng hữu thắm thiết của Quý Anh Chị Thụ Nhân.
TM Ban Chấp Hành
Trần Văn Bảng ký tên

***

Tin ghi nhanh
Theo truyền thống, một buổi tiệc mừng Xuân Đinh Hợi của Hội Ái Hữu Viện Đại Học Đà Lạt đã được tổ chức tại Nhà Hàng LE PALANQUIN, 12 rue Princesse Quận 6 Paris. Hiện diện gồm Quí Thầy-cô Vương Văn Bắc, Trần Văn Ngô, Nguyễn Phú Đức và Vũ Quốc Thúc cùng các cựu SV Viện Đại Học Đà Lạt chừng khoảng 40 người.
Trong bầu không khí ấm cúng của Restaurant mà thầy cô Ngô đã ưu ái dành cho Hội mượn cả một buổi chiều, buổi tiệc đã diễn ra và kết thúc thật là viên mãn. (Xin xem phần tường thuật của anh Dương Tấn Hải)

Keine Kommentare: