Montag, 2. Januar 2017

Khai Bút Đầu Năm 2017 Dương Lịch

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2017 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

Khai Bút
Đầu Năm 2017 Dương Lịch

Năm mới qua rồi đấy,
Người mình sao mãi vậy.
Sáng nhung gấm láo liên,
Chiều bạc tiền vung vẩy.
Nước mất mấy ai màng,
Nhà tan không kẻ thấy.
Gái Nam lấy rặt Tàu,
Máu Việt đau ngừng chảy.

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2017

Keine Kommentare: