Dienstag, 24. April 2012

Lá Cờ Tưởng Mất Nhưng Vẫn Còn

Chiều hôm nay, Thứ Bảy ngày 21-4-2012, một buổi lễ Vinh-Danh và Tri-Ân Hải Quân Hoa-Kỳ và Hải-Quân Việt-Nam Cộng Hòa đã cứu vớt những người trốn tránh Cộng-Sản vào Tháng Tư năm 1975 tại Nhà Thờ Kinh thuộc Thành Phố Garden Grove, Calfornia.

Buổi Lễ có một chi tiết làm mọi người cảm động và MC Việt-Dzũng đã bật khóc khi một sĩ quan Hải quân Hoa-Kỳ đã trao lại lá quốc-kỳ VNCH cho một sĩ-quan Hải-Quân Việt-Nam. Lá cờ này đã phải kéo xuống khỏi chiến-hạm của Hải-Quân Việt-Nam trên đầy dân tỵ-nạn và thay bằng quốc kỳ Mỹ mới được vào Vịnh Subic, Phi-luật-tân.

Đã bao chiến sĩ Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa và đồng bào tỵ-nạn đã đau xót, tức-tưởi, ngậm ngùi, bật khóc khi Quốc-Kỳ VNCH bị kéo xuống. Ngày nay một số quân nhân cũng như đồng bào đã khuất, tưởng rằng lá cờ sẽ bị bỏ mất. Nhưng, lá quốc-kỳ thân yêu đó được trang trọng cất giữ để 37 năm sau lại được trả về cho đồng bào tỵ nạn mà nay đã là những người Mỹ gốc Việt

.image

Gần 3 ngàn người đều đứng dậy, cùng hát quốc-ca trong bùi ngùi, xúc-động, đón nhận biểu tượng thân yêu của Tổ-Quốc, tưởng mất nhưng vẫn còn.( xin xem hình 1588-1G)

Keine Kommentare: