Seiten

Freitag, 4. August 2017

‘Hochiminh City’, điểm đến cuối cùng!

Tp ghi Huy Phương

alt

Cô Rita Rasimaite và chiếc xe đp. (Hình: Facebook)


Cô Rita Rasimaite, 26 tu
i, đến t quc gia Cng Hòa Litva, đã làm mt cuc hành trình xuyên Vit dài 3,600 km t Mc Châu (Sơn La), Đin Biên ri xung Đng Hi, Đà Nng, Nha Trang và đến Sài Gòn vào ti 18 Tháng By bng chiếc xe đp “Cannondale Quick 5” ca cô.


M
t mi sau nhng đon đường dài, Rita Rasimaite đã có mt đêm ngh ti khách sn trên đường Nguyn Trãi, Sài Gòn, sáng ra thc dy, chiếc xe đp đã theo cô rong rui trên đường vn dm đã biến mt.


Cô gái ng
ười Litva này đã đi thăm hơn 10 quc gia trên thế gii trước khi đến Vit Nam và mo him bng mt chuyến đp xe t Bc vào Nam, khi hành t hơn hai tháng trước.


Phong c
nh và dân tình trên đường đi đã cho cô nhng ý nghĩ đp đ v đt nước Vit Nam, nhưng cũng Vit Nam đã cho cô nhng n tượng làm tn thương đến tình cm này.


Khi
Nha Trang cô đã b mt mt máy đin thoi và đim đến cui cùng, nơi mà bây gi người ta gi là Hochiminh City, cô đã mt chiếc xe đp, người bn đường yêu quý ca cô.


Cô nói
Nha Trang, khi mt đin thoi cô không khóc, nhưng bây gi thì khác, đó là chiếc xe đp mà cô yêu quý, nó có ý nghĩa tinh thn ln lao đi vi cô.


Khác v
i mt du khách đi khp thế gii bng máy bay hay xe hơi, Rita Rasimaite là mt thiếu n tr có đu óc mo him, mun đp xe trên mt l trình dài đ tìm hiu mt đt nước va ra khi mt cuc chiến tranh khc lit, nhưng đim đến cui cùng chc đã làm cô tht vng.


M
t đt nước đp đ như thế, có mt dân tc nhu hòa, hiếu khách như vy, nhưng bt hnh đã chu mt cnh khn cùng, vì được cai tr bi mt đng mà thế gii đã đào thi, mt nhóm người không đo đc mà cũng chng h có nhân tính.


N
ếu cô gái người Litva này biết, nhng người đang lãnh đo đt nước này là mt lũ ăn cp, mà tc ng Vit Nam gi chúng là bn “cướp ngày,” đin hình là v thanh tra nhng ngôi nhà bc triu đô la va qua, thì cô cũng không nên ngc nhiên khi chiếc xe đp tr giá $516 ca cô b mt công dân XHCN ca “thành ph H Chí Minh” b khóa mang đi.

mt nước khác, vì danh d ca mt quc gia, s cnh sát đa phương s nhanh chóng tìm ra chiếc xe đp này đ trao li cho cô, vì gia cnh sát và băng đng lưu manh thường có nhng mi liên lc cn thiết. Nhưng đây, tôi tin rng, công an nhân dân ca Vit Nam không có truyn thng trng danh d đến đi như vy, vì s tin chia chác thường gn bó cho công cuc làm ăn lâu dài và cao hơn s tin thưởng, hay là mt cái bng khen vô giá tr như t giy ln trong đng rác vĩ đi, không đi được mt chu bia.


Chúng tôi nghe nói cô đã khóc vì m
t chiếc xe đp. Chúng tôi biết cô cũng có tin, có th mua mt chiếc xe đp khác mi hơn chiếc xe cô đã dùng, nhưng chúng tôi biết tình cm ca cô, lp xe có th đã mòn hơn, tay cm hay thân xe đã thm nhng git m hôi ca cô. Nó đã đi theo cùng cô qua nhng cánh rng, vượt qua nhng con sông, len li qua các thành ph và thong dong trên quc l ca đt nước tôi. Nó gn gũi hơn mt người bn, giá tr hơn mt món tin, và đây là mt s mt mát ln, làm tn thương tình cm ca cô mà cũng tn thương đến danh d cho đt nước tôi.


x s này, người ta đã có th ly sc mnh cướp mt xp vé s trên tay ca mt người mù lòa, ly tin bc cướp trinh tiết ca mt đa bé ch lên 8 tui, ly quyn lc cướp đt đai rung vườn ca người khác.Mt chiếc xe đp ca mt người nước ngoài, có th đó là mt người giàu có, và li là mt cô “Tây,” ch ghé li đt nước này mt thi gian ngn, là người khách qua đường, có gì mà phi kiêng dè hay quan trng.


đt nước này, trong nhng năm gn đây, người ta đã mt nhiu th, ln hay nh, vt cht nm bt được hay tru tượng, vô hình và nht là nim tin vào con người. Chính cô, khi sáng này thc dy, cô cũng đã mt nim tin vào x s này, và đau đn lâu dài hơn na là nim tin vào con người!


Nh
ng ngày còn li thành ph này, cô còn biết tin ai?


Cô s
nh cái tên Hochiminh City mãi mãi. đây lâu hơn, cô s nghe nhng tiếng hô khu hiu quen thuc “Vit Nam-H Chí Minh! Vit Nam-H Chí Minh!” Quen thuc như âm thanh nhng miếng kim loi va chm vào nhau trong bàn tay ca người “tm qut” khiếm th nghe long xong trên nhng con ph nh trong đêm ca Sài Gòn. Tiếng va chm ca my miếng kim loi cho biết s hin din ca người “tm qut,” và tiếng hô khu hiu kia cho cô biết đt nước chúng tôi đang hin din mt bóng ma bao trùm mi nơi.


Ngày mai, cô s
tr v vi đt nước Litva, mt Litva hòa bình và xinh đp, va qua khi bóng đêm Cng Sn, điu mà dân tc chúng tôi đang ngày đêm chiến đu và cu nguyn.


Tin gi
chót: Người ta đã tìm ra chiếc xe đp ca cô Rita Rasimaite b đánh mt, nhưng tiếc rng cô đã lên đường v nước mt ri! Trên đường tr li quê hương chc lòng cô bun phin và trĩu nng vì câu chuyn va mi xy ra. Tôi không chc chiếc xe đp s đến tay cô. Cô nói cô đã khóc khi mt nó, chc cô cũng s khóc nhiu khi tìm li nó.


Tôi không h
i hn gì v nhng điu tôi đã viết ra khi nghe câu chuyn v chiếc xe đp ca cô trong bài viết hôm nay, dù người ta đã tìm ra vt đã mt.


Rita Rasimaite đã tìm l
i được chiếc xe đp, nhưngnhng th chúng tôi đã mt trong x s này, có th không bao gi tìm li được.

22 Tháng By, 2017

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen