Seiten

Freitag, 11. Mai 2018

Hỏa Tai

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

Chung quanh lửa đã ngập đầu,

Trong nhà người vẫn tranh nhau ghế ngồi.

Cóc cuối tuần:

火 災

屋 上 咆 炎 火,

逃 生 門 已 鎖.

廚 房 這 木 墩,

不 少 人 爭 坐.

陳 文 良

Âm Hán Việt:

Hỏa Tai

Ốc thượng, bào viêm hỏa,

Đào sinh môn dĩ tỏa.

Trù phòng giá mộc đôn,

Bất thiểu nhân tranh tọa.

Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

Nạn Cháy

Trên (mái) nhà, lửa nóng gầm thét,

Cửa để thoát ra đã bị khóa.

Cái ghế (làm bằng khúc) gỗ đó của nhà bếp,

Không ít người giành nhau ngồi.

Phỏng dịch thơ:

Cháy Nhà

Nhà bốc cháy, lửa hồng nung rát mặt,

Cửa vào ra khóa chặt đã lâu rồi.

Giữa phòng ăn, chỗ ghế trống cạnh nồi,

Khối kẻ đến tranh nhau ngồi ầm ỹ.

Trần Văn Lương

Cali, 5/2018

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

Nhà đà bốc cháy, cửa ra vào bị khóa, thế mà vẫn giành nhau một cái ghế ngồi!

Than ôi!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen