Seiten

Donnerstag, 26. Oktober 2017

Nhà của Nguyễn Xuân Phúc ở Canada bị tịch thu sau khi thống thống thông qua luật Magnitsky

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen