Seiten

Freitag, 19. August 2016

Bonsai-Viện Đại Học Đà Lạt

Ngày 18 tháng 8 năm 2006, tấm ảnh đầu tiên của photo cuối tuần được gởi đến nhiều diễn đàn Thụ Nhân và thân hữu. Liên tục mỗi tuần tiếp theo, các tác phẩm khác được chọn lọc và chuẩn bị chu đáo để gởi sáng thứ sáu hàng tuần.

Hôm nay photo cuối tuần tròn 10 năm, xin phép chấm dứt nơi đây.

Chân thành cảm tạ quý vị giáo sư, anh chị em, và bằng hữu... 

Đây là tác phẩm cuối, cũng là photo thứ 600.

Quý mến,

Chung Thế Hùng

Canada

unnamed

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen