Seiten

Mittwoch, 13. Juni 2018

ĐƯỢC và MẤT


unnamed
     Tháng Tư năm đó ai Được-Mất ?

     Tôi mất bàu trời của Tự Do

     Mất chung sản nghiệp bao đời giữ

     Mất trắng bàn tay những giấc mơ !!

   

    Từ cuối tháng Tư ai Được-Mất ?

     Người mất tương lai-Mất nụ cười

     Kẻ được Giang sơn- sao vội bán ?!

     Bao năm cười khóc-cuộc đổi đời


     Tháng tư tôi mất dăm người Bạn

     Người ở bên này mộng bên kia!

     Người nằm đáy biển tay còn với

     Người chết ven rừng không mộ bia!..


     Tháng tư năm đó người có mất ?

     Được-Mất ?-cũng đành...Vận nước thôi!

     Sau bốn mươi năm còn lo mất

     Mất thêm lần nữa ? Mất thật rồi!!


     Còn bao nhiêu những lòng yêu nước

     Đem ra thắp hết một lần này

     Dẫu rằng ta có thua hay được

     Mộng bá quyền cũng phải chùn tay


     Để mai sau có về nơi cũ

     Không lạ cả người lẫn ngựa xe

     Không đứng bên đời ngàn năm trước

     Để khóc cùng người-Ta mất QUÊ !!!

     hklong

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen