Seiten

Mittwoch, 16. Mai 2018

Cáo Phó

Được hung tin thân phụ của chị Mỹ Vân vừa qua đời ngày 14 tháng 5 năm 2018 tại Paris. Thay mặt cho BCH Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt tại Âu Châu, chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng anh chị Khoát-Mỹ Vân và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh của cụ ông Tống Hữu Minh sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Trần Thị Châu

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen