Samstag, 27. August 2016

rời trại Lam Sơn

-sLs-
UserPostedImage

Đã quen với cảnh đổi dời
Trên xe đầy lính nắng đời cháy da
Ta ngồi vào ghế trưởng xa
Chen nhau lộ thẳng đường ra Vũng Tàu.

Lệnh trên lệnh dưới ở đâu
Tự thân quyết định biết sao bây giờ
Tìm đường sống- Bước bơ vơ
Cấp trên cấp dưới cứ ngờ vực nhau

Tình hình không hiểu nổi đâu
Thấy người ta chạy bước mau theo liền
Sau lưng Bà Rịa còn yên
Trước mặt chưa biết có phiền lụy không

Thôi thì mở mắt đưa chân
Dẫn dăm em lính bước lần về quê
Bến Đình băng biển trở về
Gò công trước mặt, nặng nề phận trai

thylanthảo
viết bên máy tiện 29-3-16

Keine Kommentare: