Mittwoch, 4. Dezember 2013

Thụ Nhân Paris tiễn biệt Đòan Tấn Nhung

Unbenannt

Tiễn bạn Đoàn Nhung đến chốn xa

Con dốc học đường có bộ ba 

Sân banh bóng đá bao sân hết

Cúp vàng Liên Viện đã phôi pha

Bạn hữu thương anh chào vĩnh biệt

Sinh ký tử quy thật xót xa

Anh Nhung hưởng phước trường sinh nhé!

Khóa một từ nay có mấy ai ?

Lê Đình Thông

Keine Kommentare: