Donnerstag, 26. Juli 2012

Lời tâm sự

image002


tặng Chung Thế Hùng

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống

Bùn dưới chân mà nắng ở trên đầu

Trong nắng ấm từ đâu cơn gió lộng

Mực phôi pha đồng khí cũng tương cầu.

Paris, sáng 26/07/2012

Lê Đình Thông

Keine Kommentare: