Samstag, 7. Juli 2012

Giọt sươngNăng Tĩnh

232d2bc5.jpg

tặng Chung Thế Hùng

Giọt sương vất vưởng trên cây :

Ngày nay đọng lại ngất ngây lệ sầu

Giọt sương trong vắt nguyện cầu :

Tấc lòng Hội Hữu nhịp cầu Thụ Nhân

Trời xanh Năng Tĩnh xoay vần

Sương mai Đại Học tần ngần xót xa.

Paris, ngày 7 tháng 7 năm 2012

Lê Đình Thông

(Giọt sương Năng Tĩnh của Chung Thế Hùng)

Keine Kommentare: