Freitag, 15. Juni 2012

KHÓC BẠN PHƯƠNG LAN

Mắt mờ, lệ đẫm hoen mi
Ôi thôi bạn đã ra đi từ rày
Chuyện xưa chứa nặng tim này
Còn đâu trường cũ, xum vầy bạn thân
Trưng Vương, Đalat Thụ Nhân
Chăm lo đèn sách, rạng phần công danh
Công tác xã hội song hành
Bạn tôi vừa học, vừa hành tham gia
Nắm tay xây đắp sơn hà
Tưởng là tươi đẹp, nào ngờ dở dang
Mất nước trường sở tan hoang
Bạn tôi lưu lạc, tưởng rằng mất nhau
Nào ngờ ta lại gặp nhau
Nơi đây tụ họp, cùng nhau vui vầy
Ngày vui rồi cũng mau bay
Từ khi Bạn mắc bệnh này nan y
Bệnh thời lấy mất bạn đi
Bạn đi vĩnh viễn, Nhiên thì còn đây
Nguyện xin Chúa cả trên mây
Đời đời chúc phúc hồn này Phương Lan.
Thiên Nhiên
Ngày 14 tháng 6 năm 2012

Keine Kommentare: