Freitag, 11. Mai 2012

NHỚ MẸ HIỀN

images

Bể dâu một kiếp trong trời đất
Quang gánh nặng mang mấy cho vừa
Như sông mang nước nuôi tình biển
Mẹ nuôi con đâu ngại nắng mưa!

Với Mẹ, con mãi là trẻ nhỏ
Thuở nằm nôi đến lúc trưởng thành
Mẹ: bóng mát che con: lá, cỏ
Đẹp ngàn đời một nét mẫu tâm .

Chiêm bao nối lòng qua vạn dặm
Ấm một dòng ngọc thủy trong đêm
Tiếng ầu ơ Mẹ ru con ngủ
Đã theo mưa gió thoảng qua thềm.

Thời gian trôi, tuổi đời bóng xế
Mẹ chờ con năm tháng mỏi mòn
Gượng sống giữa muôn ngàn dâu bể
Trông con về lòng Mẹ héo hon.

Từ dạo xa quê vì vận nước
Bóng Mẹ trong con vẫn thật gần
Bao năm qua hẹn lần, hẹn lựa
Chuyến hồi hương vẫn cứ lần khân.

Mẹ ơi con xin quỳ nhận lỗi
Nhớ Mẹ hiền con chỉ nguyện xin
Khi đất nước xuân hồng ngập lối
Lệ đoàn viên đền tạ ân tình.

HUY VĂN

( Qúy tặng những Tri Âm đang còn xa Mẹ )

Keine Kommentare: