Mittwoch, 16. Mai 2012

Đẩy Mạnh Công Tác Quốc Tế Vận

Quan Điểm

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Một trong ba trọng tâm chiến lược mà chúng tôi tự đề ra cho thời gian 3 đến 5 năm tới đây là vận động quốc tế nhằm đẩy lùi hai trở lực đang khống chế sự phát triển nội lực của dân tộc: chế độ độc tài trong nước và chủ nghĩa bành trướng từ phương bắc.

Một mục tiêu gần trong trọng tâm chiến lược này là nắm thế chủ động ở các diễn đàn quốc tế để từng bước:

- Chuyển đổi cách nhìn của công luận trên thế giới và của các chính quyền dân chủ đối với Việt Nam; và

- Chuyển đạt tiếng nói và quan điểm của các thành phần đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước.

Để thực hiện mục tiêu này, chúng ta cần làm hai việc. Trước hết chúng ta cần chuyển thông tin cập nhật và chính xác về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đến tất cả các diễn đàn về nhân quyền, dân quyền, xã hội công dân cũng như đến các giới chức chính quyền. Điều này rất quan trọng vì vấn đề Việt Nam cho đến nay đã không nằm trong lãnh vực quan tâm của họ. Rất nhiều bản phúc trình hàng năm của các chính quyền đã trình bày sai, thiếu, hoặc hoàn toàn bỏ sót tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Rất nhiều tổ chức nhân quyền trong khu vực Đông Nam Á, Á Châu, hoặc quốc tế không có bộ phận chuyên trách Việt Nam. Chẳng hạn, một tổ chức khá bề thế là Asian Human Rights Commission (http://www.humanrights.asia/countries) , đặt bản doanh ở Hồng Kông, có bộ phận về Cambốt, Miến Điện, Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba và Thái Lan nhưng không có bộ phận về Việt Nam. Đây không phải là ngoại lệ mà là tình trạng phổ biến hiện nay.

Đối với số ít tổ chức có để ý ít nhiều đến Việt Nam như Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House… thì sự để ý này còn hời hợt về hai mặt: (1) nhiều vấn đề chưa được quan tâm đúng mức như tình trạng tra tấn, cưỡng bách lao động, bắt và giam người phi pháp… (2) các bản phúc trình của họ ít khi phản ảnh quan điểm của thành phần xã hội công dân ở trong nước.

Điểm sau này dẫn đến nỗ lực thứ hai cần thực hiện: vận động để các chính quyền và tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp xúc và hội ý các nhà đấu tranh ở trong nước.

Để đáp ứng nhu cầu chủ động các diễn đàn, hai tổ chức NCVA (Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Tại Hoa Kỳ) và BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) đã hợp tác để phát hành Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam bằng hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Đến nay bản tin này đã được gởi cho tất cả các vị dân cử Hoa Kỳ, Canada và Úc cũng như hàng trăm tổ chức nhân quyền quốc tế. Ngày hôm nay bản tin này được gởi cho trên 750 vị dân cử thuộc Quốc Hội Âu Châu.

Nhằm yểm trợ cho việc soạn bản tin, BPSOS đã cùng với một số tổ chức thành lập nhóm nghiên cứu để thu thập và phối kiểm thông tin về các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Song song, BPSOS đang vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House… và các tổ chức xã hội công dân trong vùng Đông Nam Á để chuyển trọng tâm của họ từ Miến Điện sang Việt Nam theo tinh thần “Miến Điện hôm qua, Việt Nam hôm nay”. Cũng như đối với Miến Điện, chúng ta mong muốn họ sẽ yểm trợ mạnh mẽ cho tiếng nói dân chủ v à nhân quyền ở trong nước Việt Nam như họ đã từng làm đối với Miến Điện.

Nhằm yểm trợ công tác này, trong thời gian qua BPSOS đã cùng với một số tổ chức bạn thu thập danh sách gần 600 tù chính trị, tôn giáo và lương tâm và vận động quốc tế dùng danh sách này làm thước đo thái độ đối với nhân quyền của chính quyền Việt Nam, giống như đối với Miến Điện trước đây.

Chúng tôi kêu gọi đồng hương ở mọi quốc gia tiếp tay trong các công tác kể trên bằng cách:

(1) Gởi cho chúng tôi địa chỉ email của các nhân vật hay tổ chức nên nhận bản tin. Xin gởi cho bpsos@bpsos.org.

(2) Phổ biến Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam thật rộng rãi trong vòng quen biết, nhất là giới trẻ Việt nhưng không nói rành tiếng Việt và các người ngoại quốc.

Chúng tôi cố gắng để đến cuối Tháng 8 tới đây Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam sẽ đến với hầu như tất cả các tổ chức nhân quyền trong vùng Đông Nam Á và Á Châu, và tất cả các tổ chức nhân quyền quốc tế có bề thế và ảnh hưởng. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của quý vị đồng hương quan tâm đến đất nước và dân tộc. Mỗi người một tay, chúng ta sẽ tranh thủ hậu thuẫn quốc tế, một nỗ lực trong kế hoạch đẩy lùi sự hung hãn của chế độ và áp lực từ phương bắc.

Các bài liên quan:

Cách Hoa Kỳ Nhìn Về Việt Nam: Một Thay Đổi Rõ Nét

Hợp Sức Cho Quốc Tế Vận

Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam Ra Mắt

Keine Kommentare: