Montag, 30. April 2012

Bài Thơ Tháng Tư

Bảo Trân

Tháng Tư cất bước lên tàu
Ra đi, mang một niềm đau đoạn trường
Tháng Tư rời bỏ quê hương
Không dưng thành kẻ tha phương, lạc loài.

Tháng Tư góc trại ngậm ngùi
Khi nghe tin báo đổi dời quê xưa
Tháng Tư, tiếc mấy cho vừa
Màu cờ năm cũ, quốc ca… Mất rồi!

***

Tháng Tư viễn xứ xây đời
Bơ vơ, bỡ ngỡ, bên trời lạ, xa
Tháng Tư vùn vụt trôi qua
Bao nhiêu năm tưởng… phôi pha nỗi buồn
Tháng Tư… vẫn một tủi hờn
Từng giòng kỷ niệm chập chờn, quắt quay
Tháng Tư, nhớ mãi ngày này
Đau thương, máu lệ, ngập đầy quê hương
Tháng Tư, ngày cuối… thê lương
Việt Nam phủ một màu tang ngất trời

***

Tháng Tư lại đến nữa rồi
Nhớ ngày Quốc Hận, bùi ngùi, lệ sa
Tháng Tư, vẫn mộng gần xa:
- Bầu trời quê cũ, thăng hoa sắc cờ -

Bảo Trân
30/4/12

Keine Kommentare: